Foglalkoztatottak
1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok  feltöltés alatt
2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege  feltöltés alatt
3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve  feltöltés alatt

 

Reklámok